ททท. ดึงพันธมิตรผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืนจับคู่เจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B อาทิ Master Plan, Amari Watergate Hotel, GoGreen Booking, Muvmi, Find Folk, Air Asia และ Greatter Good ร่วมยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) และสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ที่สมดุลทุกมิติด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGsพร้อมให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเสวนาความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการต้นแบบ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

นางสาวณัฐพรรณ ตรีเดชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.กล่าวว่า งานจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) เตรียมความพร้อมและยกระดับของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศกับ Sustainable Tourism Goals: STGs และ Sustainable Tourism Acceleration Rating: STAR ซึ่งจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลทุกมิติ

งานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ “Go Green Matching: One Perfect Match” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืนการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) รูปแบบ Business to Business (B2B) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดย ททท. เชิญผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ประเภทคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) และผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform รวมทั้งสิ้น 50 ราย จาก 5 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจที่พัก ธุรกิจเส้นทางการท่องเที่ยวหรือรายการนำเที่ยว ธุรกิจสปาหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้านอาหาร และร้านค้าหรือสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย ขณะที่ผู้ซื้อมาจากบริษัทจัดนำเที่ยว ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 30 ราย ถือเป็นเวทีที่สร้างโอกาสทางการขายและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

Special Talk หัวข้อ “เทรนด์ความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว” โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต ของกลุ่มบริษัท บารามีซี่ และเสวนา Guru Share ในหัวข้อ “ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทำเรื่องยั่งยืนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยนายกฤษณ์ รุยาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยความสุขที่ไร่ใจยิ้ม นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนเนอรี่ เอสอี จำกัด และนางสาวพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯร่วมพูดคุย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *