“Let’s Read and Play” ปลูกฝังรักการอ่านเด็กปฐมวัย

“มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย” เปิดตัว “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” และเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ที่โรงเรียนนำร่อง “ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา)” เพื่อเติมเต็มพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พื้นฐานสำหรับการรู้หนังสือและทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่การเรียน สร้างความสุขความมั่นใจสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

นายโทมัส พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า “Let’s Read and Play เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของบริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด (Nomura Singapore Limited) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในระดับโรงเรียนและระดับครัวเรือน กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิเอเชีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทยให้ยั่งยืน”

น.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ Let’s Read and Play กล่าวว่า “รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและคณะนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือกหนังสือนิทานภาษาไทยจากห้องสมุดนิทานดิจิทัลจำนวน 64 เรื่อง ที่เนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มาออกแบบเป็นหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียน 32 สัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในอ่านนิทานและทำกิจกรรมกับลูกที่บ้าน จุดมุ่งหมายของโครงการฯ นี้คือเด็กสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวได้แง่คิดและความหลากหลายจากนิทานนานาชาติจากทุกมุมโลก เด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษา การเข้าใจเรื่องราว การรู้จักพยัญชนะและการออกเสียง รู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เชื่อมต่อไปกับความสามารถในการเริ่มต้นการอ่านและการเขียนตามวัย”

งานมีการเสวนาในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมแบบไหนที่สร้างเด็กไทยให้เป็นหนูน้อยนักอ่าน?” การสาธิตกิจกรรม Let’s Read and Play และกิจกรรม “ผจญภัย 7 ด่าน กับผองเพื่อนในป่าใหญ่”

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Let’s Read ฟรี และอ่านนิทานได้มากกว่า 10,000 เรื่อง จาก 59 ภาษา สอบถามรายละเอียด โทร. 062-7341267

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *