“EEC มีฝัน” สำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ปี 2566 นี้ อีอีซี จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ภารกิจสำคัญในหลายๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับประถม ระดับมัธยม และ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิด และเพิ่มการมีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มครอบครัว โรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชนต่อไป ภายใต้แคมเปญ “EEC มีฝัน” ในรูปแบบการจัดนิทรรศการความรู้ การประกวดภาพวาด การเผยแพร่องค์ความรู้โครงการต่าง ๆ

วันนี้ “EEC มีฝัน” ได้ถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนใกล้เคียงกว่า 14 แห่ง และชุมชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลความรู้การพัฒนาพื้นที่อีอีซี ผ่านการบรรยายจากผู้บริหารอีอีซี และในรูปแบบการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกความเข้าใจโครงการต่างๆ ของอีอีซี ที่สำคัญ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นการลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *