“มูลนิธิเอเชีย” ใช้ Thailand Leadership แก้ไขปัญหา

มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สถานทูตออสเตรเลีย และเหล่าพันธมิตร ได้เปิดตัว www.Thailandleadership.org เว็บไซต์พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของ ผอ.โรงเรียน นำเสนอทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบของข่าวสาร งานวิจัย บทความ คลิปวิดิโอ พอดแคสต์ สารคดี ฯลฯ พร้อมการเสวนา “ผู้นำกับความสำเร็จของโรงเรียน” โดย รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ และผู้ร่วมจัดทำเว็บไซต์ เผยถึงเรื่องการจัดทำวอดแคสต์ ซึ่งเป็นคลิปวิดิโอสัมภาษณ์ผู้นำสถานศึกษาในบริบทต่างๆ

รศ.ดร.พร้อมพิไล กล่าวว่า “ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยเฉพาะในประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษา อาทิ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย แต่สำหรับประเทศไทยภาวะผู้นำทางวิชาการยังไม่มีการพูดถึงมากนัก แม้จะมีการสอนในเรื่องนี้บ้างก็ตาม และยังไม่แน่ใจว่ามีความเข้าใจตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจากการทำงานวิจัยในส่วนของวอดแคสต์ ได้มีการเก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้บริหารการศึกษา 8 ท่าน ที่มาจากโรงเรียนต่างสังกัด ครอบคลุมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) และโรงเรียนเอกชน โดยมีความหลากหลายทั้งในเรื่องเพศ เพราะในงานวิจัยค้นพบว่าปัจจัยทางเพศกับภาวะผู้นำ มีความสัมพันธ์กันอยู่ และยังมีความหลาก หลายของระดับอายุ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้นจึงต้องการทำความเข้าใจในเรื่องกล่องดำ หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา จากมุมมองที่หลากหลาย สำหรับผลสรุปของวอดเแคสต์ที่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารการศึกษา และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รวมถึงศ.ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์ ศาสตราจารย์ระดับโลกด้านการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล พบว่าผู้บริหารการศึกษาทั้ง 8 ท่านมีความเห็นถึงเรื่องความสำเร็จของโรงเรียนแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามบริบทของแต่ละคน แต่สามารถสรุปจุดร่วมกันได้คือความสำเร็จของโรงเรียนวัดได้ที่ผู้เรียน”

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการยอมรับจากชุมชน การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนรางวัลที่โรงเรียนจะได้รับหรือไม่นั้น ถือเป็นผลพลอยได้ หากได้รับถือเป็นเรื่องที่ดี และยังมองว่านโยบายจากส่วนกลาง มีผลกระทบต่อมุมมอง วิธีคิด การทำงานของผู้บริหารการศึกษา ในการที่จะมองความสำเร็จของโรงเรียนด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่านโยบายจากส่วนกลางจะมีผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนก็จริง แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยน แปลง ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

“ในฐานะผู้บริหารการศึกษา เมื่อถามว่ามองความสำเร็จของตัวเองอย่างไร ได้คำตอบว่าต้องมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และเอาชนะใจคุณครูได้ ต้องรู้จักครูทุกคนในโรงเรียน และต้องสร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครอง  ชุมชน และก้าวหน้าในที่การงาน ที่สำคัญต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการด้วย และสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 8 คนให้ความสำคัญ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ ในฐานะผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ คือการทำให้ดู อยู่ให้เห็น มีกระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง และต้องมีทักษะการสื่อสารโน้นนามจูงใจได้อีกด้วย” รศ.ดร.พร้อมพิไล กล่าว

ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชีย ได้กล่าวว่า “เว็บไซต์ Thailand Learning มีที่มาจากโครงการวิจัยเรื่องจากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย: กฎระเบียบ การบริหารทรัพยากร และความเป็นผู้นำ ในปี พ.ศ.2561-2564 ที่ได้มุ่งเน้นศึกษาโครงสร้างและบทบาทของ “ตัวกลาง” ระหว่าง “ผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของชาติ” และ “ผลผลิตทางการศึกษา” นั่นคือ “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในฐานะ “กล่องดำทางการศึกษา” หรือ “แกนหลักผู้สื่อสารถ่ายทอดนโยบาย” บทสรุปที่ได้คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยภายในเว็บไซต์จะนำ เสนอทักษะที่ทำให้ ผอ.โรงเรียนประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 3 เมนูหลักคือ ลงมือปฎิบัติ, พัฒนาวิชาการ และ สร้างสรรค์งานวิจัย จัดทำโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง รวบรวมข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน โดยคาดหวังว่าจะเป็นคลังความรู้ออนไลน์ด้านการศึกษา ที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อเชื่อมต่อชุมชนผู้นำทางวิชาการ”

สามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.Thailandleadership.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *