“WalkShop” การเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” ภายในงาน PA FORUM งานเสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย (EP1) – การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม Active Environment for All ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณนิรมล ราศรี รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (สำนัก 5) กล่าวว่า “กิจกรรม ‘Walkshop เดินไปคุยไป’ กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทำงานและคู่มือนี้เป็นชุดเครื่องมือสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะนำกิจกรรมนี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมากขึ้น เคล็ดลับการสร้างกิจกรรมทางกายสำหรับการประชุม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการประชุมของตนเองได้”

รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการจัดการประชุมอย่างมีสุขภาพ หรือ Healthy Active Meeting โดยใช้การ “เดินประชุม” เข้ามาประยุกต์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแทนการนั่งในห้องทำงานนาน ๆ แบบเดิม เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ ๆ ระหว่างการเดินพูดคุย พร้อมยังช่วยผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จากการได้ขยับและบริหารร่างกาย ตลอดจนลดพฤติกรรมเนือยนิ่งหลังจากการประชุมเป็นเวลานาน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรค NCDs ด้วยเช่นกัน”

รศ.นายแพทย์เพชร รอดอารีย รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า “วิกฤตทางสุขภาพของวัยทำงาน ที่อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วน และโรคเบาหวาน เนื่องจากพฤติกรรมการกินและความเครียด โดยการเดินจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยลดความเสี่ยง ทางสุขภาวะ โดยเฉพาะวัยทำงาน ทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เราได้มีแผนการส่งเสริม Healthy Organization ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในประชาชนชาวไทย โดยกิจกรรมเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำหรับหน่วยงานที่จัดประชุมเป็นประจำทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดการประชุมอย่างมีสุขภาพต่อไปในอนาคต”

“WalkShop” มี 3 เส้นทางกิจจกรรมเดินประชุม ได้แก่ “เส้นทางสวนเบญจกิติ” สวนสาธารณะในเมืองที่ทำคุณประโยชน์หลากหลายมิติ “เส้นทางสวนป่า” Sky Walk เดินลัดเลาะชมธรรมชาติพันธุ์ไม้จากพืชท้องถิ่นเดิมในบริเวณกรุงเทพฯ กว่า 300 ชนิด และ “เส้นทางสะพานเขียว” Sky Walk เชื่อมโยงผู้คนและย่านเมือง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง สวนเบญจกิติกับสวนลุมพินี

โหลดฟรีได้ที่ https://tpak.or.th/backend/print_media_file/739/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *