กทม. – ททท. หวังดัน “วิ่งผ่าเมือง” จัดมาราธอนโลก

กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศให้ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก” (Amazing Thailand Marathon Bangkok) เป็นรายการวิ่งมาราธอนของเมืองหลวง (Marathon of the Capital) อย่างเป็นทางการ และเสนอจัดฮาล์ฟมาราธอนชิงแชมป์โลก (World Half Marathon Championships) ภายใน 5 ปี รวมทั้งยกระดับ “วิ่งผ่าเมือง” เป็นสนามเวิลด์ซีรี่ย์

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “การแข่งขันรายการนี้ ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้ มีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใน ๕ ปีที่ผ่านมาการแข่งขันวิ่งผ่าเมือง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดงานได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาร่วมแข่งขันจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในแต่ละปี กรอบความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ผลักดันให้การแข่งขันรายการนี้ อยู่ในทำเนียบมาราธอนเวิลด์ซีรี่ย์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมาราธอนเมืองหลวงของโลกซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว “กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวิ่งรายการนี้ ในฐานะ Host City เป็นรายการมาราธอนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานระดับเทียบเท่าสากล มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ที่จะพัฒนาให้เป็นรายการมาราธอนในระดับโลก เช่น โตเกียวมาราธอน ได้ในอนาคต ผมชอบวิ่งและเข้าร่วมเป็นประจำในทุกๆ สัปดาห์ จะเห็นว่าการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok เป็นงานวิ่งมาราธอนในกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานสากลมากที่สุดแล้ว ทีมผู้จัดงานมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งการปิดถนนแบบ 100%, การบริหารจัดการด้านระบบจราจรร่วมกับทางตำรวจ, การจัดระบบรับ-ส่งนักวิ่ง, จุดน้ำ-ห้องน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย น่าจะเป็นรายการ Flagship ของมาราธอนเมืองหลวงเราได้ คาดหวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาร่วมวิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงโอกาสที่เราจะได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนชิงแชมป์โลก หรือรายการระดับเวิลด์ซีรี่ย์ จากสมาคมกรีฑาโลกภายใน ๕ ปีก็ไม่ได้ไกลเกินกว่าความเป็นจริง”

มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก หรือ World Athletics กล่าวว่า “รู้จักผู้ว่า ททท. มาตั้งแต่ปีแรกของการจัดงานวิ่งผ่าเมือง (เมื่อ ๕ ปีที่แล้ว) ซึ่งขณะนั้นถือว่า ประเทศไทยกับการจัดงานวิ่งมาราธอนในระดับนานาชาติยังเพิ่งเริ่มต้น ททท. และคณะผู้จัดงานได้เชิญตนมาเป็นที่ปรึกษา และส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาให้ความช่วยเหลือ จนวันนั้นถึงวันนี้ สมาคมกรีฑาโลก ยังคงให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่งททท. สามารถจัดงานในทุกๆ ครั้งออกมาได้ดี มีมาตรฐานในระดับสากลและในระดับโลก ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ เลยทีเดียว มีใครรู้บ้างว่า ททท. เคยตอบรับสมาคมกรีฑาโลก เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งแรกของโลกมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเคยจัดงานประชุมสัมมานากรีฑาโลก โดยมีผู้จัดงานมาราธอนชั้นนำจากทั่วโลกกว่า ๓๐๐ รายการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนั้น และด้วยผลงานของ ททท. ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมกรีฑา เราจึงให้การสนับสนุน ททท. อย่างเต็มที่ และการที่กรุงเทพมหานคร เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม หรือ Host City ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะการจะได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งระดับเมเจอร์โลก หรือการแข่งขันมาราธอนชิงแชมป์โลก

“สมาคมกรีฑาโลก กำลังจะมีโครงการพัฒนาการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง ให้เป็นมาราธอนระดับเทียบเท่ามาราธอนเมเจอร์ ภายใน ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) โดยจะพิจารณาคัดเลือกเอามาราธอนเมืองหลวง ๑๐ รายการ จัดเป็นซีรี่ย์เพื่อสะสมคะแนนของนักวิ่งระดับอีลิทของโลก โดยเมืองหลวงที่จะได้รับการพิจารณา จะเน้นในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันให้การจัดการแข่งขันมาราธอนในเมืองหลวง ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความยิ่งใหญ่ เหมือนมาราธอนเมเจอร์ อย่าง โตเกียวมาราธอนในอนาคต และแน่นอนแล้วว่า รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok จะถูกบรรจุอยู่ในมาราธอนซีรี่ย์สะสมคะแนนโลก หรือ The Official Major Capital City Marathon World Series” ผอ.อาวุโส สมาคมกรีฑาโลก กล่าว

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ Race Director กล่าวว่า “รายการวิ่งผ่าเมืองเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สมาคมกรีฑาโลก โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก มีผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันเฉลี่ยในทุกๆ ปี ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐คน รวมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ต่างๆ คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ คน ททท.ได้ทำรายงานสรุปมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากรายการนี้ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการเปิดประเทศภายหลังจากสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ได้สิ้นสุดลง”

Amazing Thailand Marathon Bangkok จะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และเส้นชัยที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน และลานคนเมืองเป็นที่นัดพบ หรือ Finish Area ณ บริเวณหลังเข้าเส้นชัย วันรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สยามพารากอน เปิดลงทะเบียนรับสมัครในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมกันทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.amazingthailandmarathon2023.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *