ศิลปิน 10 ประเทศร่วม “ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1”

ศิลปินไทยและต่างชาติ 41 คน เข้าร่วมงานโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Nakhon Sawan International Art Workshop and Exhibition 2023) ณ หอศิลป์นครสวรรค์ (แฟรี่แลนด์) จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 23 -26 สิงหาคม 2566 และนิทรรศการจะเริ่มจัดแสดง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 23 กันยายน

ศิลปินเหล่านี้ประกอบไปด้วย 25 ศิลปินนานาชาติ Trinh Tuan, Cong Kim Hoa จากเวียดนาม, Poh Siew Wah จากสิงค์โปร, Emmy Go, Eddy Sulistyo, Hadi Soesanto จากอินโดนีเซีย, Keng Leong Tan, Heng Eaw Lin, Katy Yu, .Janiz Chan จากมาเลเซีย, Salvador J. Ching, RoenCapule จากฟิลิปปินส์, Mon Thet, Chan Nyein Kyaw จากเมียนมาร์, Huiying Chen, Han Wen Cheng จากไต้หวัน, Li Yushi, Zhang Liangming, Zhang Conyun, Jiang Fan จากจีน, Xin Huang, Zhiying Tang, Katsumi Mukai, Katsu Shimmin จากญี่ปุ่น, Dong Yeoun Kim จากเกาหลี

และ 16 ศิลปินไทย นำโดยสามศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี, ศ.เดชา วราชุน และ ศ.ปริญญา ตันติสุข รวมทั้งศ.พงศ์เดช ไชยคุตร, ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, ผศ.พีระพงศ์ ดวงแก้ว, ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์, ผศ.ณัฐพล สุวรรณกุศลส่ง, ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ, วสันต์ สิทธิเขตต์, เสนีย์ แช่มเดช, กิตติศักดิ์ แก้วดุก, อิสระ วีระน้อย, ชวลิต ทองอ่อน, สุรพงษ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา และ นุกูล ปัญญาดี

โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 นี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะ (Art City) ในการสร้างสภาพแวดล้อมในเมือง ชุมชน สวนสาธารณะ และสถานประกอบการต่างๆ ให้มีบรรยากาศทางสุนทรียด้านศิลปะให้มากที่สุดและยกระดับเมืองให้มีทั้งคุณภาพทางสังคมและจิตใจ ตลอดจนเพื่อให้หอศิลป์นครสวรรค์ได้เป็นส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะจากวิทยากรที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *