การเดินทางร่วมกันของ “ปรีชา – พงษ์พันธ์”

นิทรรศการ “The Archetype and the Avant-Garde: Luminous Journey” เป็นการสร้างสรรค์งานภายใต้แนวคิดการผนวกศาสตร์และศิลป์ แฝงไว้ด้วยแนวคิดและความสุนทรีย์เกิดเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนของผู้สร้างสรรค์ทั้งสอง ปรีชา เถาทอง และ พงษ์พันธ์ สุริยภัทร ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต วันที่ 29 เมษายน – 7 มิถุนายน 2566

ผลงานชุดธรรมจักรของ ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง นำเสนอสัจธรรมเกี่ยวกับมนุษย์ที่ถือกําเนิดจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในรูปแบบของงานศิลปะจากสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนกลาง และตอนปลาย เป็นผลงานที่แฝงไปด้วยคติธรรมที่กล่อมเกลาจิตใจของผู้ชมให้สัมผัสภูมิปัญญาคุณค่าของแนวคิดของแต่ละยุคสมัย

พงษ์พันธ์ สุริยภัทร ใช้ Generative system เทคนิคที่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมโดยตรงจากศิลปิน แต่จะอาศัยชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่น สมการทางคณิตศาสตร์ คำสั่งคอมพิวเตอร์ หรือปัจจัยทางธรรมชาติ เพื่อสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดเดารูปแบบที่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวศิลปินแต่อาศัยเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์

พงษ์พันธ์นำผลงานและแนวคิดจากปรากฏการณ์ทางแสงและเงาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของ ศ. ปรีชามาผนวกเข้ากับการสังเกตปรากฏการณ์ของแสงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการนำเอาคุณสมบัติเพิ่มเติมต่าง ๆ ของแสง อาทิ การสะท้อน (Reflection) การหักเห (Refraction) การเลี้ยวเบน (Diffraction of Wave) และการแทรกสอดของคลื่น (Interference) และสมบัติของคลื่นในด้านอื่น ๆ อันสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางสุนทรียะในอีกหลากหลายมิติ ที่สามารถสื่อถึงชีวิต และธรรมชาติได้เช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *