นิทรรศการแสดงพระปรีชาสามารถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี พร้อมเหล่าดารา ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล, ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, โบ๊ท ธารา ทิพา และ ป๊อบ ธัชทร ทรัพย์อนันต์ ที่ร่วมลงนามถวายพระพรและปลื้มปีติในพระปรีชาสามารถในทุกด้านของพระองค์ สานต่อเป็นสายธารน้ำใจ พลังใจมอบให้คนไทยทุกคนเสมอมา ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณที่ทรงน้อมนำสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันก่อกำเนิดเป็นแสงแห่งพระปณิธานอันแน่วแน่ และทรงปฏิบัติพระภารกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน ทรงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ยังประโยชน์ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้พระราชทานแนวพระนโยบายให้นำนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๓ โซน “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” แสดงพระรูปเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความเคารพ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร, “แสงแรกแห่งพระปณิธาน” แสดงภาพพระประวัติที่เป็นแสงสะท้อนความทรงจำตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และภาพพระกรณียกิจจากการตามเสด็จพระบิดาและพระมารดาทรงงานตามท้องถิ่นทุรกันดาร และ “แสงแห่งพระปณิธาน ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” แสดงภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ๖ ด้าน ประกอบด้วย แสงสว่างแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้, แสงนำทางแห่งการสร้างอนาคต สร้างสถาบันการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำ, แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าในดวงใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง, สายธารพระเมตตา สร้างการแพทย์ไทยก้าวหน้าเป็นแสงส่องความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน,  แสงแห่งพระกรุณาธิคุณเพื่อการสาธารณสุขไทยและพระเมตตาปกแผ่สู่สรรพสัตว์ และ แสงแห่งพระปณิธาน นำศิลป์ทรงสร้างสรรค์สู่การช่วยเหลือราษฎร

ภายในงานได้จัดกิจกรรมสานพระปณิธานรวมพลังทำดีถวายเป็นพระกุศลฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ อาทิ บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย บริจาคดวงตากับศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา บริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจสุขภาพตา, ตรวจโปรตีนในปัสสาวะคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไต, ตรวจไวรัสตับอักเสบ และ ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์

นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคถุงผ้าใหม่ ถุงกระดาษเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจาคสมทบทุนโครงการพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ๔๐๐ เตียง พร้อมทั้งเลือกชมและช้อปผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิในพระดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เซรามิกจากหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทับทิมสยาม ๐๔ สมุนไพรทับทิมสยาม ๐๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *